Achiziționare autobuze electrice necare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601 – cod SMIS 123863


În data de 24.05.2019, a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar – Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov, contractul de finanțare nr. 4372 aferent proiectului ” Achiziționare autobuze electrice necare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601”, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, A.P. 3, P.I. 4e, O.S.3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

În conformitate cu Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate, la contractul de finanțare, Municipiul București are obligația de a publica descrierea proiectului, care conține următoarele informații:


Denumirea beneficiarului:


Municipiul București


Obiectivul general:


Reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de transportul rutier motorizat la nivelul Municipiului București cu 1.554 tone/an, prin achiziționarea celor 33 autobuze electrice noi care vor circula pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601.


Obiectivul specific:


Îmbunătățirea eficienței transportului public de călători prin achiziționarea unui număr de 33 autobuze electrice noi, moderne pentru realizarea transferului sustenabil al unei părți din cota modală de transport cu autoturisme către transportul public și creșterea cu 5,43% a numărului de utilizatori ai transportului public pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601.

Rezultate generale așteptate:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;


Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați;


Rezultate în funcție de activitățile proiectului:


Achiziționarea a 13 autobuze electrice si a 13 stații de încărcare lentă;
Campanie de informare și publicitate;
Raport de audit.


Data de începere:


01.12.2018Perioada de implementare:

61 luni conform Notei de avizare nr. 18230 din 25.08.2021


Valoarea totală a proiectului:


119.783.677,65 lei conform Actului Adițional nr. 1 la Contractul de finanțare (înregistrat în Registrul Unic de Contracte al Municipiului București cu nr. 2369/17.11.2021)86.365.261,08 lei.

Finanțarea nerambursabilă:


71.912.724,12 lei, din care 58.704.264,60 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 13.208.459,52 lei din Bugetul de stat.Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect confinațat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României